Xe cổ mới đẹp - Cool 


Con bọ trắng

Tay quay kiếng - Good

Mã sản phẩm: Made in Brazil
Giá: 700.000 VNĐ
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
700.000 VNĐ
01 cái
Gát cửa
Xe 1200
400.000 VNĐ
01 cái
Tay Quay kiếng
Beetle 1968 trở lên
600.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Khóa gió 1958-1965
Xe 1100, 1200 -
500.000 VNĐ
01 cái
Khóa gió 1966-1967
Vent Wing Lock
500.000 VNĐ
01 cái
Bộ cơ khóa cửa xe
Beetle 1100, 1200
1.000.000 VNĐ
01 cái
50.000 VNĐ
01 cái
Miếng nhựa tay quay
Xe 1100, 1200
75.000 VNĐ
01 miếng
2.200.000 VNĐ
01 cái
Compa quay kiếng Beetle 1958
VWC-111-837-501-D
750.000 VNĐ
01 cái
Tay khóa 1958 Beetle
C24-211-837-205-B
1.150.000 VNĐ
01 tay
Tay khóa cửa
Beetle 1965
1.300.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Compa quay kiếng 1968
VWC-111-837-501-H
1.300.000 VNĐ
01 cái
Tay mở cửa
Xe 1500
700.000 VNĐ
1 cái
600.000 VNĐ
Pair
500.000 VNĐ
Giá bán cặp / 2 bên
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner