Xe cổ mới đẹp - Cool 


Con bọ trắng

Miếng nhựa tay quay

Mã sản phẩm: Xe 1100, 1200
Giá: 75.000 VNĐ
Giá bán 01 miếng - màu kem hoặc đen
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
Compa quay kiếng Beetle 1958
VWC-111-837-501-D
750.000 VNĐ
01 cái
Compa quay kiếng 1968
VWC-111-837-501-H
1.300.000 VNĐ
01 cái
Gát cửa
Xe 1200
400.000 VNĐ
01 cái
Khóa gió 1958-1965
Xe 1100, 1200 -
500.000 VNĐ
01 cái
Khung chỉ nhôm
Beetle 1958
1.250.000 VNĐ
01 cái
Tay khóa cửa
Beetle 1968
700.000 VNĐ
01 cái
500.000 VNĐ
Giá bán cặp / 2 bên
1.500.000 VNĐ
01 cái
Tay mở cửa
Xe 1500
700.000 VNĐ
1 cái
350.000 VNĐ
Each
Bộ cơ khóa cửa xe
Beetle 1100, 1200
1.000.000 VNĐ
01 cái
Tay khóa cửa
Beetle 1965
1.300.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
700.000 VNĐ
01 cái
2.250.000 VNĐ
01 cái
Bát chặn cửa
Door check rod
500.000 VNĐ
01 cái
Khóa gió 1966-1967
Vent Wing Lock
500.000 VNĐ
01 cái
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner