Xe cổ mới đẹp - Cool 


Con bọ trắng

Tay khóa cửa

Mã sản phẩm: Beetle 1968
Giá: 700.000 VNĐ
Tay khóa cửa sử dụng 01 chìa cho cả 02 bên.
Sử dụng cho xe con bọ, beetle, Volkswagen sx năm 1968
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
1.500.000 VNĐ
01 cái
Gát cửa
Xe 1200
300.000 VNĐ
01 cái
Tay mở cửa
Xe 1500
700.000 VNĐ
1 cái
Khóa gió 1958-1965
Xe 1100, 1200 - Phải - Empi
450.000 VNĐ
01 cái
2.200.000 VNĐ
01 cái
Khung chỉ nhôm
Beetle 1958
1.250.000 VNĐ
01 cái
500.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Tay Quay kiếng
Beetle 1968 trở lên
600.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
500.000 VNĐ
Giá bán cặp / 2 bên
2.000.000 VNĐ
01 cái
Mở cửa trong 1968
VWC-113-837-239
500.000 VNĐ
01 cái
Tay khóa 1958 Beetle
C24-211-837-205-B
1.150.000 VNĐ
01 tay
Compa quay kiếng Beetle 1958
VWC-111-837-501-D
750.000 VNĐ
01 cái
Mở cửa trong
Beetle 1968 trở lên
500.000 VNĐ
02 miếng
1.200.000 VNĐ
01 cặp
Bát chặn cửa
Door check rod
500.000 VNĐ
01 cái
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner