For the beauty of all bugs in Vietnam

Tay khóa cửa

Mã sản phẩm: Beetle 1968
Giá: 1.300.000 VNĐ
Tay khóa cửa sử dụng 01 chìa cho cả 02 bên.
Sử dụng cho xe con bọ, beetle, Volkswagen sx năm 1968
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
Compa 1100
VWC-111-837-501-D
800.000 VNĐ
Each
Tay quay kiếng
Beetle 1968 trở đi
600.000 VNĐ
01 cặp
200.000 VNĐ
Còn hàng
150.000 VNĐ
Each
Tay quay kiếng
Beetle 68-74
300.000 VNĐ
01 cặp - 02 cái
Tay mở cửa trong - Good
Beetle 1958-1965
600.000 VNĐ
Pair
Khung chỉ nhôm
Beetle 1958
1.800.000 VNĐ
02 cái
200.000 VNĐ
Còn hàng
Quay kiếng
Beetle 1968 trở lên
600.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Khóa gió
Vent Wing Lock
400.000 VNĐ
01 cái
Tapi cửa
00-4854 EMPI
2.000.000 VNĐ
Bộ / 2 bên / 4 miếng
600.000 VNĐ
SET
200.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Khóa gió
Xe 1200,1300 - Phải
400.000 VNĐ
Each
Khung cửa 68-74
VWC-111-837-501-H
2.600.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
200.000 VNĐ
Pair
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner