Xe cổ mới đẹp - Cool 


Con bọ trắng

Tay khóa cửa

Mã sản phẩm: Beetle 1965
Giá: 1.300.000 VNĐ
Tay khóa cửa sử dụng 01 chìa cho cả 02 bên.
Sử dụng cho xe con bọ, beetle, Volkswagen sx năm 1965.
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
500.000 VNĐ
Giá bán cặp / 2 bên
1.200.000 VNĐ
01 cặp
Tay Quay kiếng
Beetle 1968 trở lên
600.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Gát cửa
Xe 1200
300.000 VNĐ
01 cái
2.200.000 VNĐ
01 cái
600.000 VNĐ
Pair
Compa quay kiếng 1968
VWC-111-837-501-H
1.300.000 VNĐ
01 cái
Khóa gió 1966-1967
Vent Wing Lock
500.000 VNĐ
01 cái
Bộ cơ khóa cửa xe
Beetle 1100, 1200
1.000.000 VNĐ
01 cái
Tay mở cửa
Xe 1500
700.000 VNĐ
1 cái
Bát chặn cửa
Door check rod
500.000 VNĐ
01 cái
Tay quay kiếng - Good
Made in Brazil
700.000 VNĐ
Pair
Mở cửa trong 1968
VWC-113-837-239
500.000 VNĐ
01 cái
KHÓA GIÓ
Beetle 1968
450.000 VNĐ
01 cái
Khóa gió 1958-1965
Xe 1100, 1200 - Phải - Empi
450.000 VNĐ
01 cái
350.000 VNĐ
Each
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner