For the beauty of all bugs in Vietnam

Tay khóa cửa

Mã sản phẩm: Beetle 1965
Giá: 1.300.000 VNĐ
Tay khóa cửa sử dụng 01 chìa cho cả 02 bên.
Sử dụng cho xe con bọ, beetle, Volkswagen sx năm 1965.
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
Tay quay kiếng
Beetle 1958-1965
1.500.000 VNĐ
Pair
2.500.000 VNĐ
Pair
Chén cửa
Beetle 1968-1970
300.000 VNĐ
Pair
Mở cửa trong
Beetle 1968 trở lên
500.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
200.000 VNĐ
Còn hàng
Quay kiếng
Beetle 1968 trở lên
600.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Gát cửa
Xe 1200
500.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
500.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Khóa gió
Xe 1200,1300 - Phải
400.000 VNĐ
Each
50.000 VNĐ
Set 4 miếng
Khung chỉ nhôm
Beetle 1958
1.800.000 VNĐ
02 cái
150.000 VNĐ
Each
Miếng nhựa tay quay
Xe 1100, 1200
200.000 VNĐ
Set 4 miếng
200.000 VNĐ
Pair
Khung cửa 68-74
VWC-111-837-501-H
2.600.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Che mưa cánh cửa
Beetle 1958
2.000.000 VNĐ
Pair - Made in US
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner