For the beauty of all bugs in Vietnam

Khung chỉ nhôm

Mã sản phẩm: Beetle 1958
Giá: 1.800.000 VNĐ
Khung chỉ nhôm xe con bọ, xe Volkswagen.
Sử dụng cho đời xe sx năm 1958.
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
Chén cửa
Beetle 1968-1970
300.000 VNĐ
Pair
Lông nheo 72 in
Empi 9771-B
1.300.000 VNĐ
2 sợi
60.000 VNĐ
4 cái
600.000 VNĐ
02 cái
2.600.000 VNĐ
02 cái
200.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
300.000 VNĐ
SET 12 cái
Chốt cửa
Beetle 1968 trở lên
100.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Khóa gió
Xe 1100, 1200 - Phải - Empi
400.000 VNĐ
Each
300.000 VNĐ
01 sợi
500.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Chén cửa
Beetle 1958
300.000 VNĐ
01 set 02 miếng
Gác tay bên Tapi cửa
EMPI - Beetle 1968
1.200.000 VNĐ
02 cái
Khóa gió
Vent Wing Lock
400.000 VNĐ
01 cái
Tapi cửa
00-4854 EMPI
2.000.000 VNĐ
Bộ / 2 bên / 4 miếng
Khung cửa 68-74
VWC-111-837-501-H
2.000.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner