For the beauty of all bugs in Vietnam

Khung chỉ nhôm

Mã sản phẩm: Beetle 1958
Giá: 1.800.000 VNĐ
Khung chỉ nhôm xe con bọ, xe Volkswagen.
Sử dụng cho đời xe sx năm 1958.
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
Tay quay kiếng
Beetle 68-74
300.000 VNĐ
01 cặp - 02 cái
Tay quay kiếng
Beetle 1958-1965
1.500.000 VNĐ
Pair
500.000 VNĐ
Giá bán cặp / 2 bên
200.000 VNĐ
Còn hàng
Khóa gió
Xe 1100, 1200 - Phải - Empi
400.000 VNĐ
Each
600.000 VNĐ
02 cái
Khung cửa 68-74
VWC-111-837-501-H
2.600.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
100.000 VNĐ
Pair
Lò xo tay quay
Xe 1100, 1200
100.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Chén cửa
Beetle 1958
300.000 VNĐ
01 set 02 miếng
Tay quay kiếng
Beetle 1968 trở đi
600.000 VNĐ
01 cặp
Khóa gió
Vent Wing Lock
400.000 VNĐ
01 cái
1.600.000 VNĐ
02 cái
3.000.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
500.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
200.000 VNĐ
Pair
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner