For the beauty of all bugs in Vietnam

Mở cửa trong

Mã sản phẩm: Beetle 1968 trở lên
Giá: 500.000 VNĐ
Mở cửa cho xe bọ, beetle, Volkswagen
Đời xe 1968.
Hàng CIP1
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
1.800.000 VNĐ
01 cái
Miếng nhựa tay quay
Xe 1100, 1200
200.000 VNĐ
Có hàng
100.000 VNĐ
Pair
50.000 VNĐ
Set 4 miếng
Lò xo tay quay
Xe 1100, 1200
100.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
200.000 VNĐ
Còn hàng
Che mưa cánh cửa
Beetle 1968 trở lên
2.000.000 VNĐ
Pair - Made in US
Chén cửa
Beetle 1958
300.000 VNĐ
01 set 02 miếng
Tay quay kiếng
Beetle 1958-1965
1.500.000 VNĐ
Pair
2.800.000 VNĐ
02 cái
Khóa gió
Xe 1100, 1200 - Phải - Empi
400.000 VNĐ
Each
200.000 VNĐ
Pair
Tay khóa cửa
Beetle 1965
1.300.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Tay quay kiếng
Beetle 1968 trở đi
600.000 VNĐ
01 cặp
Tay khóa 1958 Beetle
C24-211-837-205-B
1.000.000 VNĐ
01 tay
Che mưa cánh cửa
Beetle 1958
2.000.000 VNĐ
Pair - Made in US
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner