For the beauty of all bugs in Vietnam

Radio LongBeach

Mã sản phẩm: All Beetle & Bus
Giá: 9.500.000 VNĐ
Radio LongBeach có chức năng radio, usb, bluetooth, tích hợp iphone, ipad ....
Có nhiều sự lựa chọn mặt radio & núm radio -
Thông tin chi tiết
Chi tiết xem trong trang web nhà cung cấp : https://www.retromanufacturing.com
Sản phẩm cùng loại
Radio Hermosa
All Beetle & Bus
7.300.000 VNĐ
Set
ANTENNA
All Beetle & Bus
600.000 VNĐ
01 cái
Anten
EMPI
500.000 VNĐ
01 cây
Anten
EMPI
600.000 VNĐ
01 cây
CỔNG USB
All Beetle & Bus
800.000 VNĐ
01 cái
Núm radio
Beetle 1958-1966
100.000 VNĐ
01 cái
Ăng ten
Retrosound
700.000 VNĐ
01 cây
ANTENNA
All Beetle & Bus
700.000 VNĐ
01 cái
Núm radio
Chrome
500.000 VNĐ
02 cái
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner