For the beauty of all bugs in Vietnam

Miếng sắt để bắt đèn vô cản

Mã sản phẩm: Empi 98-1005
Giá: 300.000 VNĐ
Dùng cho cản xe beetle bug Volkswagen 1968 (1500)
Kiểu Mexican
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
300.000 VNĐ
Set 12 con
Cản sau - Beetle 1968
EMPI - Loại tốt
4.500.000 VNĐ
01 cái
Cản râu
Loại tốt
15.000.000 VNĐ
Trước + Sau
300.000 VNĐ
02 cái
Cao su cản
Xe 1200
200.000 VNĐ
04 miếng
Con bọ cản
Beetle 1958
350.000 VNĐ
01 con
Chữ D
EMPI
700.000 VNĐ
Each
Con bọ cản
Beetle 1968
1.000.000 VNĐ
Giá bán 1 con / 4 con = 4tr
Cản xe 1965
Cản trước hoặc sau - Empi
2.500.000 VNĐ
01 cái
Cản trước - Beetle 1968
Empi - Loại tốt
4.500.000 VNĐ
01 cái
200.000 VNĐ
Set 04 cái
2.500.000 VNĐ
01 cái
Cao su cản
Beetle 1968 trở lên
250.000 VNĐ
04 miếng
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner