For the beauty of all bugs in Vietnam

Khung cửa 68-74

Mã sản phẩm: VWC-111-837-501-H
Giá: 2.000.000 VNĐ
Khung cửa cơ xe con bọ, xe Volswagen, sử dụng cho đời xe sản xuất từ năm 1968 đến 1974
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
Khung chỉ nhôm
Beetle 1958
1.800.000 VNĐ
02 cái
500.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
300.000 VNĐ
SET 12 cái
Chén cửa
Beetle 1968-1970
300.000 VNĐ
Pair
2.600.000 VNĐ
02 cái
Chén cửa
Beetle 1958
300.000 VNĐ
01 set 02 miếng
Nẹp gắn gác tay
EMPI - Beetle 1968
200.000 VNĐ
02 cái
600.000 VNĐ
02 cái
Lấy gió kiếng hông
Beetle 1968 trở đi
600.000 VNĐ
Pair - Loại chrome
200.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Gác tay bên Tapi cửa
EMPI - Beetle 1968
1.200.000 VNĐ
02 cái
Khóa gió
Xe 1100, 1200 - Phải - Empi
400.000 VNĐ
Each
Khóa gió
Vent Wing Lock
400.000 VNĐ
01 cái
2.500.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
500.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Compa 1100
VWC-111-837-501-D
800.000 VNĐ
Each
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner