For the beauty of all bugs in Vietnam

Khung cửa 68-74

Mã sản phẩm: VWC-111-837-501-H
Giá: 2.600.000 VNĐ
Khung cửa cơ xe con bọ, xe Volswagen, sử dụng cho đời xe sản xuất từ năm 1968 đến 1974
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
1.600.000 VNĐ
02 cái
Che mưa cánh cửa
Beetle 1958
2.000.000 VNĐ
Pair - Made in US
200.000 VNĐ
Còn hàng
200.000 VNĐ
Còn hàng
200.000 VNĐ
Còn hàng
Lò xo tay quay
Xe 1100, 1200
100.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
KHÓA GIÓ
Beetle 1968
400.000 VNĐ
01 cái
Chốt cửa
Beetle 1968 trở lên
100.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Tay mở cửa trong - Good
Beetle 1958-1965
600.000 VNĐ
Pair
150.000 VNĐ
Each
Bộ cơ khóa cửa xe
Beetle 1100, 1200
600.000 VNĐ
01 cái
100.000 VNĐ
Pair
Gát cửa
Xe 1200
500.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
500.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Khóa gió
Xe 1100, 1200 - Phải - Empi
400.000 VNĐ
Each
Miếng nhựa tay quay
Xe 1100, 1200
200.000 VNĐ
Có hàng
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner