For the beauty of all bugs in Vietnam

Khóa gió

Mã sản phẩm: Vent Wing Lock
Giá: 400.000 VNĐ
Vent Wing Lock, Left, VW Type 1 Bug 1965-67, Type 3 62-67
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
200.000 VNĐ
Pair
Miếng nhựa tay quay
Xe 1100, 1200
200.000 VNĐ
Set 4 miếng
200.000 VNĐ
Còn hàng
Khung chỉ nhôm
Beetle 1958
1.800.000 VNĐ
02 cái
150.000 VNĐ
Each
Tay quay kiếng - Good
Beetle 1958-1965
700.000 VNĐ
Pair
Tay mở cửa trong - Good
Beetle 1958-1965
600.000 VNĐ
Pair
Khóa gió
Xe 1100, 1200 - Phải - Empi
400.000 VNĐ
Each
350.000 VNĐ
Each
Bộ cơ khóa cửa xe
Beetle 1100, 1200
600.000 VNĐ
01 cái
Tay quay kiếng
Beetle 1958-1965
1.500.000 VNĐ
Pair
100.000 VNĐ
Pair
Tay quay kiếng
Beetle 1968 trở đi
600.000 VNĐ
01 cặp
Tay khóa cửa
Beetle 1968
1.300.000 VNĐ
Cặp - 02 bên
Chén cửa
Beetle 1958
300.000 VNĐ
01 set 02 miếng
KHÓA GIÓ
Beetle 1968
400.000 VNĐ
01 cái
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner