For the beauty of all bugs in Vietnam

Đèn xi nhan

Mã sản phẩm: Beetle 1965- đầu 1968
Giá: 550.000 VNĐ
Bộ đèn xi nhan hoàn chỉnh.
Dùng cho xe bọ, Beetle, Volkswagen sx năm 1965-1968
Dùng cho đầu đời xe 1968
Nếu xe cuối đời 1968 chuyển sang 1969 thì xài loại lớn hơn -
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
Chụp đèn xi nhan
Beetle 1958
500.000 VNĐ
02 cái
Đèn de _ Led
C26-945-185A
500.000 VNĐ
01 cái
Chụp đèn lái 1968
Beetle 1967 & 1968
400.000 VNĐ
01 cái
Đèn de
EMPI
700.000 VNĐ
01 cái
Vòng đèn
Beetle 1958-1966
600.000 VNĐ
02 cái
250.000 VNĐ
cai
Đế đèn
Beetle 1968 trở lên
850.000 VNĐ
01 cái
400.000 VNĐ
02 cái
Đế đèn lái 1968
Beetle 1968
1.500.000 VNĐ
02 cái
1.000.000 VNĐ
02 cái
Chụp đèn xi nhan
Beetle 1965-1967
500.000 VNĐ
02 cái
Chụp đèn xi nhan
Beetle 1965-1967
500.000 VNĐ
02 cái
Đế đèn lái 58-65
Beetle 1958-1965
800.000 VNĐ
02 cái
Bóng đèn vàng
EMPI 12V - 60/55W
100.000 VNĐ
02 cái
Đèn pha
Beetle 1968 trở lên
2.700.000 VNĐ
02 cái
Đèn de - Led
All Beetle
500.000 VNĐ
01 cái
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner