For the beauty of all bugs in Vietnam

Đèn xi nhan

Mã sản phẩm: Beetle 1965- đầu 1968
Giá: 550.000 VNĐ
Bộ đèn xi nhan hoàn chỉnh.
Dùng cho xe bọ, Beetle, Volkswagen sx năm 1965-1968
Dùng cho đầu đời xe 1968
Nếu xe cuối đời 1968 chuyển sang 1969 thì xài loại lớn hơn -
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
Vòng đèn
Beetle 1958-1966
600.000 VNĐ
02 cái
Đế đèn lái 58-65
Beetle 1958-1965
800.000 VNĐ
02 cái
Đèn xi nhan
Beetle cuối 1968 trở đi
750.000 VNĐ
01 cái
Ron đèn xi nhan
Beetle 1302 - 1303
400.000 VNĐ
01 cặp
Mi đèn
All Beetle
300.000 VNĐ
02 cái
Ron đèn lái 1500
EMPI - Beetle 1968
250.000 VNĐ
02 cái
Đèn de _ Led
C26-945-185A
500.000 VNĐ
01 cái
Đèn de
EMPI
700.000 VNĐ
01 cái
Đèn lái Hela
Supper Beetle
3.600.000 VNĐ
02 cái
Ron đèn pha -
EMPI - Beetle 1968
100.000 VNĐ
02 cái
Đèn de _ Led
C26-945-185A
500.000 VNĐ
01 cái
Kiếng đèn pha
Beetle 1958 - 1966
500.000 VNĐ
01 cái
250.000 VNĐ
cai
Đế đèn
Beetle 1968 trở lên
850.000 VNĐ
01 cái
100.000 VNĐ
02 sợi
Đèn xi nhan 1100
Beetle 1958
1.000.000 VNĐ
02 cái
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner