Xe cổ mới đẹp - Cool 


Con bọ trắng

Đèn pha 1968 trở đi

Mã sản phẩm: Hella
Giá: 2.250.000 VNĐ
HEADLIGHT ASSEMBLY WITH HALOGEN BULB - BEETLE 67-79 / BUS 68-79 / TYPE-3 64-74 / THING 73-74 (WILL NOT FIT KARMANN GHIA) - - SOLD EACH
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
Vòng xi đèn pha
Beetle 1968
600.000 VNĐ
01 cái
700.000 VNĐ
01 cái
Mi đèn Inox
All Beetle
700.000 VNĐ
02 cái
300.000 VNĐ
01 cái
3.500.000 VNĐ
02 cái
Đèn bảng số
Beetle 1965 trở đi
900.000 VNĐ
01 set
Đèn xi nhan Beetle 1965-1968
Beetle 1965 - 1968
1.100.000 VNĐ
01 cái
Chụp đèn lái Beetle 1968
Beetle 1967 & 1968
1.000.000 VNĐ
02 cái
Đèn de
EMPI
1.300.000 VNĐ
01 cái
Đèn lái Beetle 1965-1967
Beetle 1965-1966
3.000.000 VNĐ
02 cái
400.000 VNĐ
01 cái
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner