For the beauty of all bugs in Vietnam

Cần gạt nước

Mã sản phẩm: Beetle 1965-1967
Giá: 500.000 VNĐ
Cần gạt nước xe con bọ, xe beetle, xe Volkswagen từ đời xe 1965 - 1967
Hàng EMPI. Trái phải đều dùng 01 loại.
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
Cần gạt nước
Beetle 1968 - 1969
500.000 VNĐ
01 cái
Cốt gạt nước
Beetle 1968 trở đi
700.000 VNĐ
01 cái
Con mắt nước
All Beetle
300.000 VNĐ
Each
Cần gạt nước
Beetle 1970-1972
500.000 VNĐ
01 cái
500.000 VNĐ
02 cái
800.000 VNĐ
02 cần
Bình nước -
All beetle -
800.000 VNĐ
01 cái
200.000 VNĐ
01 cái
500.000 VNĐ
02 cái
500.000 VNĐ
01 cặp
500.000 VNĐ
Each
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner